Praktisk arbeidsvett: Råd om arbeidslivet, basert på forskning og juss - servert med et glimt i øyet. 

Velkommen til Arbeidsvett: Råd om arbeidslivet


Hvordan vi har det på jobben, påvirker resten av livet. Og livet påvirker jobben. Likevel vet vi litt for lite om tingene som påvirker arbeidshverdagen vår. Dessuten mener jeg at det ikke holder å bare vite om rettigheter og plikter– du trenger også kunnskap om kropp og sinn for å få det best mulig på jobb

 - til sammen blir dette arbeidsvett, og jeg har troen på at litt mer arbeidsvett gjør at du har det bedre på jobb.


Jeg har lang erfaring som arbeidsrettsadvokat, og er i tillegg opptatt av å gjøre kunnskap om arbeidslivet mer tilgjengelig for folk flest og driver kontoen Arbeidsvett på instagram.


Formålet mitt er videreformidle mine beste råd for å øke trivsel på jobb. Jeg ønsker å inspirere og vise ulike muligheter på hvordan vi alle kan få det bedre på jobb, og hvordan vi kan finne løsninger på vanskelige situasjoner. Jeg har selv opplevd å falle utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom, og jeg har derfor et unikt perspektiv på hva som kan fungere både fra arbeidsgivers perspektiv og den ansattes perspektiv.


Det er mange måter rundt vanskelige situasjoner, og med kunnskap om prosess, arbeidsvett og og om hvorfor vi mennesker kan reagere som vi gjør, kan vi øke motivasjon, forminske konflikter og senke sykefraværet på jobb.

Hva arbeidsvett.no er – og ikke er

Jeg ønsker at arbeidsvett skal være et positivt sted for deg, med kunnskap du kan bruke.

Du vil finne viktig og nyttig informasjon, men jeg skal ikke overvelde deg med detaljer. Måten kunnskapen fremstilles på vil derfor være en forenkling, både av livet og jussen. Jeg tilbyr derfor foredrag for bedrifter innen  endringsledelse og kommunikasjon.


Mine råd er generelle og meningene som deles er mine egne personlige meninger. De tar ikke hensyn til eventuelle konkrete forhold som gjør at nettopp din sak kan stille seg i et annet lys.

ARBEIDSVETT PÅ SOSIALE MEDIER

Du kan få med deg mine beste tips og triks på sosiale medier.

Du finner meg på:

👉 LinkedIn
👉 Instagram
👉 TikTok